24 JUNIO-2017

Parroquia Idelfonso Vásquez Avenida Principal Cujicito, entre calle 37 y 37 A Avenida 38 Barrio Cujicito.

Coordinadora: Libia Polanco
Teléfono: 04160678367
Correo: Idelfonsovpsuvorganizacion@gmail.com